Mw. drs. F.A.M. Roossien SEH-arts KNMG

Drs. Roossien is sinds 1 november 2011 werkzaam als arts-assistent in opleiding tot SEH-arts en sinds januari 2015 als SEH-arts KNMG.

 

Aandachtsgebieden binnen de spoedeisende geneeskunde:

 • PSA (procedurele sedatie en analgesie)
 • Pijnstilling op de SEH
 • Spoedechografie
 • Aandacht voor signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Hospitality

 

Opleidingen:

 • 2000 - 2007: Geneeskunde, LUMC, Leiden
 • 2011 - 2014: Opleiding tot SEH-arts in het RKZ


Lidmaatschappen en/of nevenactiviteiten:

 • Lid sedatie commissie (RKZ)
 • Lid commissie pijn (RKZ)
 • Lid werkgroep Kindermishandeling en Volwassenengeweld (RKZ)
 • Voorzitter & Penningmeester VMSD (vereniging medisch specialisten in dienstverband) (RKZ)
 • Voorzitter Congrescommissie NVSHA (Nederlandse Vereniging SEH-artsen)

 

Persoonlijke drijfveer

“De SEH is een prachtig, divers en dynamisch vak. Elke dienst is anders, soms zelfs elke minuut. Ook elke patiënt is anders, met zijn/haar eigen verhaal, letsel of ziekte. Onze uitdaging is om met ons SEH-team de patiënten op hun meest kwetsbare momenten zo goed mogelijk bij te kunnen staan.”

 

Big nummer

49066561301

Paginaopties: