Speciale maatregelen bezoekers

In alle gevallen dient het bezoek handschoenen te dragen en handen te wassen bij het verlaten van de box of zaal. Bij bezoek aan een patiënt in een gesloten box, moeten de bezoekers, na het handen wassen in de sluis, handschoenen en een overschort aan. Bezoekers mogen geen andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken. Patiënten mogen gedurende het verblijf in het brandwondencentrum geen gebruik maken van openbare ruimtes in het ziekenhuis.

Paginaopties: