Bufferruimte

In de bufferruimte worden patiënten ontvangen en voorbereid op de operatie. Deze voorbereiding bestaat onder andere uit het controleren van alle gegevens, het aanleggen van een infuus, het aanbrengen van ECG-stickers (electrocardiogram) en het overplaatsen op de operatietafel.

Paginaopties: