Samenwerkende zorginstanties en zorgketens in Midden-Kennemerland

In de regio Midden-Kennemerland werken zorgverleners en -instellingen samen om de zorg aan patiënten zo optimaal mogelijk te organiseren. Er worden onderlinge afspraken gemaakt over het afstemmen van de zorgverlening.

Samenwerkende zorgverleners

De zorg voor CNA-patiënten is complex. In de verschillende fasen van het ziekteproces zijn veel hulpverleners van verschillende organisaties betrokken. Er zijn verschillende vormen van diagnostiek en behandeling. 

 

In de CNA-keten Midden-Kennemerland werken samen:

 

Refereerbijeenkomsten

Naast de reguliere samenwerking komen alle behandelaars van CNA-patiënten in de regio Midden-Kennemerland twee keer per jaar bijeen. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie tussen medici, paramedici en verpleegkundigen/ verzorgenden uit de verschillende organisaties.  Het uitwisselen hiervan tussen de professionals van de samenwerkende organisaties in de CNA-keten leidt tot betere afstemming en samenwerking.

Paginaopties: