Psychologische begeleiding

De opname van uw kind op een brandwondencentrum is zeer ingrijpend voor uw kind en voor u als ouders. Ten eerste omdat er vaak een ernstig ongeval aan vooraf is gegaan. Ten tweede omdat een ingrijpende en intensieve, soms langdurige opname in het brandwondencentrum volgt. Dit vraagt veel van uw kind en van u.

 

Vanwege de ingrijpende lichamelijke, sociale en psychische gevolgen die brandwonden hebben, maakt de kinder- en jeugdpsycholoog deel uit van het multidisciplinaire team van het (Kinder)Brandwondencentrum en is zij vanaf het begin betrokken bij de behandeling van de patiënt met brandwonden.

 

In de folder 'Psychologische begeleiding bij brandwonden' leest u uitgebreid waarvoor u bij de psycholoog terecht kunt en hoe zij u kan ondersteunen. Download de folder:

Paginaopties: