Praktische informatie

Nu u in deeltijdbehandeling komt, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

Bereikbaarheid

De psychotherapeutische deeltijd is bereikbaar op telefoonnummer 0251-783723. U kunt het antwoordapparaat inspreken, dit wordt regelmatig afgeluisterd.

Te laat

U wordt geacht om op tijd aanwezig te zijn voor de therapiesessies. Mocht het toch voorkomen dat u vanwege omstandigheden later bent, dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden via het telefoonnummer 0251-783723 (antwoordapparaat). 

Ziekte en ziekmelding

Wanneer u ziek bent dient u zich tussen 8.30 en 9.00 af te melden op telefoonnummer 0251-783723 (antwoordapparaat). Wij verzoeken u elke therapiedag opnieuw te melden als u nog niet beter bent. 

Vakantie & vrije dagen

Bij voorkeur bent u tijdens uw behandeling altijd aanwezig. Mocht u toch vakantieplannen hebben of een vrije dag wensen dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Dit wordt dan in het team besproken. 

Uitvallen van therapie

In principe gaat het therapieprogramma altijd door. Mocht er een onderdeel uitvallen dan informeren wij u zo spoedig mogelijk. 

Pauzes

De pauzes kunt u doorbrengen in de huiskamer van de deeltijdbehandeling. De groepen die tijdens de deeltijdbehandeling lunchen, krijgen een bedrag (€1,50 per aanwezige deelnemer per keer) waar een broodmaaltijd van betaald kan worden. De groep zelf dient daarvoor de benodigdheden (met uitzondering van koffie en thee) te kopen. Wij verzoeken u aan het einde van een therapiedag de diverse ruimten netjes achter te laten en de afwas te doen. 

Video

Therapiesessies kunnen opgenomen worden op video. Deze video’s zullen worden gebruikt door de therapeuten om hun eigen vaardigheden en het programma te kunnen verbeteren. Nadat de video’s voor dit doeleinde zijn gebruikt, worden de video’s gewist. Voordat u kunt beginnen aan de therapie, is het belangrijk dat u door middel van het bijgevoegde formulier (zie laatste pagina) uw toestemming geeft voor het maken van de video-opnamen. 

Inzagerecht

U heeft het recht tot inzage in uw dossier. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw persoonlijk begeleider. 

Klachten

Als u klachten of problemen heeft, bespreekt u die dan het liefst eerst rechtstreeks met degene die u daarvoor verantwoordelijk vindt. Komt u er dan samen niet uit, dan kunt u uw problemen bespreken met onze afdelingsleider, dhr. T. J. M. van der Klein, via tel. 0251-783726.

 

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u terecht bij de Patiëntencontactpersoon, Antwoordnummer 64, 1940 VC Beverwijk, of via het mailadres:patientencontactpersoon@rkz.nl

Paginaopties: