Logopedie

De ontwikkeling, het herstel en het onderhoud van de communicatie en de verwerking van eten en drinken.

Uitgebreide omschrijving

logopedie

Logopedie is een paramedisch specialisme. Dat wil zeggen: een specialisme dat met geneeskunde samenhangt. De behandelaar van een paramedisch specialisme is meestal geen arts. Het werkgebied van de logopedist in het Rode Kruis Ziekenhuis beslaat problemen op het gebied van:

 

 • Stem
 • Spraak, articulatie
 • Taal
 • Gehoor
 • Kauwen
 • Slikken
 • Problemen met monddroogte
 • Problemen met speekselverlies  (volwassenen)
 • Adem (o.a. hyperventilatie)
 • Voedingsproblemen bij jonge kinderen en bij baby's
 • Aerofagie (te veel lucht inslikken waardoor overmatig boeren optreedt)

  

De logopedisten in het RKZ

In het RKZ werken twee logopedisten. Eén werkt op de afdeling KNO en de ander is werkzaam in de gehele kliniek en op afroep ook op de afdeling Psychiatrie. Eigenlijk zijn wij overal werkzaam waar zich vragen voordoen van logopedische aard. Beide logopedisten houden consulten (ook poliklinische), meestal op aanvraag van de specialisten uit het RKZ.

 

Wat doet de logopedist

De logopedist verricht een logopedisch onderzoek, passend bij de klachten. Hij/zij stelt een diagnose en doet een uitspraak over eventuele behandeling/begeleiding, of de patiënt krijgt een advies.

 

Behandeling

Afhankelijk van wat er uit het logopedisch onderzoek naar voren komt, stelt de logopedist een behandeling voor. In sommige gevallen is een éénmalig advies voldoende. Een paar voorbeelden van logopedische behandelingen:

 • Stembehandeling kan een aantal weken in beslag nemen
 • Slikrevalidatie kan bestaan uit een éénmalig advies, maar ook uit een trainingstraject
 • Kinderen met gehoor-, spraak-, en/of taal-problemen, die de KNO-arts van het RKZ heeft verwezen  voor logopedie, kunnen logopedisch worden gescreend. Zo nodig en in overleg krijgen ze een verwijzing voor behandeling en/of nader onderzoek.

 

Kosten

Logopedie wordt in principe vergoed vanuit de verplichte basiszorgverzekering.

 

Afspraak

Voor logopedie, hebt u een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig.

Met deze verwijzing kunt u voor alle genoemde probleemgebieden telefonisch een afspraak met één van de logopedisten maken, behalve voor gehoorproblemen. Voor gehoorproblemen kunt u de KNO-polikliniek bellen. Hiervoor hebt u ook een verwijzing van een huisarts nodig.  Hebt u stemproblemen, dan is het ook aan te raden eerst een KNO-arts te raadplegen.

 

Telefoonnumers: 

Logopedie, tel: 0251-265388 (of inspreken zodat wij u terug kunnen bellen).

KNO-polikliniek, tel: 0251-265691, van 08.30 tot 16.30 uur.

  

Locatie

Logopedie op de afdeling KNO bevindt zich op de begane grond, balie 14.

Logopedie op de afdeling Revalidatie en Therapeutische Zorg, bevindt zich op de  verdieping onder de begane grond (dus op -1), balie 8/9.

Paginaopties: