Ergotherapie

Begeleiding bij het veilig en zelfstandig uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven na ziekte of ongeval.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapeuten leren mensen activiteiten in het dagelijks leven zo zelfstandig en veilig mogelijk uit te voeren, wanneer dit door een ziekte of ongeval niet meer als 'vanzelf' gaat. Zelfstandigheid wil niet alleen zeggen 'het zelf doen', maar ook zelfontplooiing, zelf kunnen kiezen en verantwoordelijkheid dragen. 

 

In het RKZ zijn vier ergotherapeuten werkzaam die patiënten tijdens opname of poliklinisch begeleiden bij herstel. 

 

Meer weten over de behandelingen, het maken van een afspraak enz? Bekijk de afdelingswebsite:

 

www.rkz.nl/ergotherapie

 

Paginaopties: