Vasculaire Preventie Poli

Poli voor voor patiënten die al onder behandeling zijn van een arts als gevolg van hart- en vaataandoeningen ('secundaire preventie').

Balienummer
Balie E, wachtruimte E8 & E10
Contact
Telefoon: 0251-783818 (Poli Interne Geneeskunde)
Wachttijd polikliniek
49 kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 04-08-2020)

Uitgebreide omschrijving

De huisarts of specialist kan patiënten met hart- en vaatziekten of met meerdere risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verwijzen naar de Vasculaire Preventie Polikliniek. Risicofactoren zijn onder andere 

 • verhoogd cholesterol
 • verhoogde bloeddruk
 • suikerziekte
 • overgewicht
 • roken

Eén ochtend onderzoek 

De poli biedt op één ochtend een uitgebreid onderzoeksprogramma aan. Met dit programma worden alle bekende aanwezige risicofactoren van hart- en vaatziekten in kaart gebracht. Vervolgens worden een risicoprofiel en behandelplan opgesteld aan de hand van de resultaten.

 

Het onderzoeksprogramma bestaat uit een

 • standaard vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • nuchter bloed- en urine onderzoek
 • ECG (hartfilmpje)
 • bloeddrukmeting gedurende één uur
 • vaatonderzoek (d.m.v. enkel/arm-index in rust en een echo van de hals-, buik- en liesslagaders)

De behandeling 

De behandeling bestaat uit persoonlijk advies en ondersteuning bij lifestyle aanpassingen op het gebied van voeding, beweging, roken en overgewicht. En zo nodig uit het voorschrijven van medicatie.

 

De specialist of vasculair verpleegkundige bespreekt de resultaten van de onderzoeken met u. Dezelfde dag nog gaat een brief uit naar de verwijzend huisarts of specialist met de resultaten, het risicoprofiel en het behandelplan.

Ligging/route

Balie E en wachtruimte E8 & E10 vindt u op de 1e etage van het ziekenhuis. 

Overige informatie

Vaatbeweegprogramma

Voor patiënten van de Vasculaire Preventiepoli die te weinig lichaamsbeweging hebben, is er een speciaal Vaatbeweegprogramma. 

Paginaopties: