SOLK-groep (bij onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

SOLK staan voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten. De afdeling Psychiatrie van het RKZ biedt een poliklinische groepsbehandeling aan voor mensen die kampen met reële lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is.

Balienummer
De poli Psychiatrie kunt u vinden bij balie F12.
Contact
Telefoon: 0251-78 37 24

Uitgebreide omschrijving

Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten komen veel voor. Bij 20% van de nieuwe patiënten vindt de huisarts geen verklaring voor de lichamelijke klachten. Medische specialisten kunnen een groot deel van de klachten (25 tot 60%) niet verklaren door een bekende ziekte.

 

Onbegrip en machtloosheid

Deze patiënten lijden vaak erg onder hun klachten, voelen zich onbegrepen en zijn beperkt in hun functioneren. De behandelaar kan de patiënt niet verder helpen en kijkt vaak machteloos toe. Wel kan de behandelaar deze patiënten doorverwijzen naar het Rode Kruis Ziekenhuis voor deelname aan de SOLK-groep

 

SOLK-groep

De afdeling Psychiatrie van het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciale groepsbehandeling ontwikkeld voor  mensen met onvoldoende verklaarde klachten: de SOLK-groep (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten).

 

Doel is niet het wegnemen van de klachten: deze zijn er en worden serieus genomen. Doelen zijn:

  • het zodanig leren omgaan met de klachten dat deze beter te dragen zijn.
  • het optimaliseren van omstandigheden voor mogelijk (deels) herstel.

 

Richten op gevolgen

Deelnemers aan de SOLK-groep leren de oorzaak los te laten en zich te richten op de gevolgen van de klachten. Deze gevolgen worden stap voor stap aangepakt. Het programma bestaat uit cognitieve gedragstherapie (over de invloed van het denken op het gevoelsleven), psychomotore therapie (PMT)bewegingsagogie en Mindfulness.

 

Aanmelden en meer info

Wilt u meer weten over de SOLK-groep: lees de bijlage van het Noordhollands Dagblad (juli 2013) of bel met de polikliniek. 

Paginaopties: