Oogheelkunde

Balienummer
RKZ Eyescan - aan de overzijde van het ziekenhuis aan de Vondellaan.
Contact
Telefoon: 088-1111980
Wachttijd polikliniek
Zie website Eyescan kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 16-03-2020)
Bijzonderheden

Kijk voor de wachttijden en andere informatie op RKZ Eyescan

 

RKZ Eyescan Oogzorgkliniek

De oogartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis werken nauw samen met Eyescan BV, een oogzorgkliniek met veel expertise op het gebied van laseren en optometrie en met meerdere vestigingen voor verzekerde zorg in Nederland.

 

Uitgebreide informatie over de dienstverlening van RKZ Eyescan vindt u op

de website van Eyescan

Oogvereniging

Op het gebied van oogheelkunde zijn in de afgelopen jaren verschillende patiëntenorganisaties gefuseerd tot de Oogvereniging.

·               

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie op het gebied van (leven met) oogaandoeningen. De Oogvereniging:

  • Houdt u op de hoogte van      informatie die relevant is voor oogpatiënten. Iedere twee weken is er een      digitale nieuwsbrief en zes keer per jaar verschijnt het magazine Oog.
  • Biedt een platform waar      mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en      informatie kunnen krijgen. In het hele land worden      (voorlichtings)bijeenkomsten georganiseerd.
  • Komt op voor de belangen      van de leden en alle andere Nederlanders die een oogaandoening hebben als      het gaat om goede oogzorg en het leven met een oogaandoening.

 

De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

 

Vragen over leven met een oogaandoening? Bel de Ooglijn: 030-2945444 E-mail: ooglijn@oogvereniging.nl

Paginaopties: