Logopedie

Balienummer
D (Revalidatie) en G (KNO)
Contact
Telefoon: Zie hieronder

Uitgebreide omschrijving

De logopedisten van het RKZ behandelen patiënten die zijn opgenomen én patiënten op de polikliniek. De (poliklinische) afspraken vinden meestal plaats op aanvraag van een specialist van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Aandachtsgebieden

Eén van de logopedisten is werkzaam op de afdeling Keel-, Neus- en Oorgeneeskunde en richt zich op problemen met het gehoor, de stem en de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen. De andere logopedist valt onder de afdeling Revalidatie. Zij is inzetbaar op alle afdelingen.

Telefoon

  • U belt 0251-265388 (of inspreken) voor problemen met: - problemen met kauwen en slikken - afasie - dysartrie - aerofagie - preverbale logopedie
  • U belt 0251-265467 (poli KNO, van 08.30 tot 16.30 uur) voor problemen met: - gehoor - stem - spraakontwikkeling van jonge kinderen

Ligging/route

Logopedie op de afdeling KNO: Balie G, wachtruimte G18.

Logopedie op de afdeling Revalidatie: Balie D, wachtruimte D

Paginaopties: