Interne geneeskunde

Balienummer
Balie E, wachtruimte E8 & E10
Contact
Telefoon: 0251-783818
Wachttijd polikliniek
24 kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 07-07-2020)
Bijzonderheden

Oncologie : 10 dagen

Dexameting: 91 dagen

Hematologie 21 dagen

Endocrinologie 21 dagen

Dialyse carrousel: 70 dagen

Diabetes Internist: 24 dagen

Diabetesverpleegkundige: 24 dagen

Hematologie/stolling: 31 dagen

Voor een spoedafspraak gelden de genoemde wachttijden niet. Neemt u in dit geval contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan overleggen met de poli Interne Geneeskunde.

Ligging/route

Balie E en wachtruimtes E8 & E10 vindt u op de 1e verdieping van het ziekenhuis. 

Paginaopties: