Handtherapie en spreekuur Handchirurgie

Combinatie van fystiotherapie en ergotherapie bij allerhande klachten en aandoeningen aan de hand.

Balienummer
Balie G, wachtruimte G16
Contact
Telefoon: 0251- 265355 / 0251-265643
Wachttijd polikliniek
30 kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 07-07-2020)

De hand

De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig.

 

De hand functioneert door een ingenieus en minutieus samenspel van weefsels en structuren en is in staat een zeer grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uit te voeren: met veel kracht werktuigen en machines bedienen, maar ook met grote snelheid, precisie en passie een instrument bespelen. Liefhebben, maar ook vechten. Doven 'praten' met hun handen, blinden 'lezen' ermee.

 

De hand is echter ook, juist door zijn bouw, een kwetsbaar orgaan. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren.

 

Handtherapie

Handtherapie is een specialisatie van ergotherapie en fysiotherapie en bestaat vaak uit een combinatie van beide.

 

Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, het vervaardigen/aanmeten en waar nodig het bijstellen/aanpassen van (confectie-)spalken, het gebruik van protheses, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties.

 

Hoewel in Nederland de handtherapeut nog geen beschermde status geniet, is de handtherapie de laatste jaren sterk in beweging. Bij het RKZ heeft een aantal ergo- en fysiotherapeuten zich in dit vak gespecialiseerd.


Handchirurgisch spreekuur

De handtherapeuten in het RKZ draaien met de plastisch chirurgen van het RKZ een handchirurgisch spreekuur. 

 

Voorbeelden van soorten handproblemen die in het RKZ worden behandeld:

  • blessures of letsels aan hand en/of pols
  • traumatische en complexe handletsels
  • gewrichtsslijtage en gewrichtsontstekingen in de hand/pols/onderarmregio
  • revalidatie na een operatie aan de hand en/of pols
  • onbegrepen polsklachten
  • overbelastingsklachten

 

Afspraken

Afspraken voor handspreekuren met de Plastische Chirurgie worden gemaakt via de poli Plastische chirurgie:  0251- 265355 (balie G22)


Als u verwezen wilt worden naar een van de handentherapeuten, maakt u een afspraak op de polikliniek Revalidatie voor een consult bij een van de revalidatieartsen: 0251-265643 (balie 33)


Voor beide poliklinieken heeft u een verwijzing van de huisarts of andere specialist nodig.

Ligging/route

Balie G en wachtruimte G22 vindt u op de begane grond van het ziekenhuis. 

Paginaopties: