Functieonderzoek Maag-, Darm- en Leverziekten

Onderzoek naar de oorzaak en het verloop van klachten aan maag, darm en lever, zoals colonscopie en echoscopie.

Balienummer
Balie E, wachtruimte E8

Uitgebreide omschrijving

U bent bij de internist of MDL-arts geweest voor bepaalde lichamelijke klachten. U en de arts willen graag de oorzaak weten van uw klachten of het verloop van de klachten en de behandeling volgen. Om dit te kunnen doen zijn onderzoeken van belang.

De onderzoeken

Via de internist worden endoscopische onderzoeken aangevraagd. Dit houdt meestal in dat in de maag, de dunne darm of de dikke darm gekeken wordt. 


Ten slotte kan ook uw huisarts botdichtheidsmeting, een ECG of een eenvoudig longfunctieonderzoek aanvragen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek kan de diagnose en behandeling ondersteunen. Vaak in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen van eventueel ander onderzoek. 

 

De arts zal de uitslagen, de eventuele bekend geworden diagnose en de daaraan verbonden adviezen met u bespreken.

 

De medewerkers van de Functieafdeling geven de uitslag meestal meteen door aan de arts. Wanneer er echter tijdens onderzoek een stukje weefsel is weggenomen, duurt het zo'n vijf werkdagen voordat de uitslag bij uw arts bekend is. Dit komt omdat het stukje weefsel wordt opgestuurd naar een laboratorium.

Kwaliteit

U en uw arts stellen terecht hoge eisen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Wanneer de arts het onderzoek uitvoert, is deze gekwalificeerd om het onderzoek te verrichten. Een landelijke vakgroep van het specialisme controleert dit regelmatig.


Ook de kwaliteit van het werk van de functielaboranten wordt regelmatig getoetst. Voor alle onderzoeken op Functieafdeling bestaan protocollen (regels voor de werkwijze) waaraan de laborant zich moet houden.

Privacy

Verschillende computersystemen registreren de onderzoeken. Uitslagen worden alleen verstrekt aan de arts die u behandelt. De arts en de huisarts kunnen soms, in uw belang, uitslagen van onderzoeken uitwisselen. Wilt u niet dat de arts of de huisarts bepaalde uitslagen onder ogen krijgt, dan kunt u dit van tevoren aangeven.

Paginaopties: