BilBaas/BlaasBaas (poep- en plasproblemen bij kinderen)

BilBaas en BlaasBaas is een polikliniek voor kinderen van alle leeftijden met poep- en/of plasproblemen.

 

Vaak ontstaat zo’n probleem geleidelijk en probeert men als ouder er van alles aan te doen: van belonen tot straffen, maar niets lijkt echt te werken.

 

Om u als ouder daarbij te ondersteunen en  te onderzoeken naar wat er nu echt aan de hand is deze BilBaas en  BlaasBaas poli opgezet.

Balienummer
Het Kruispunt, de Maerten van Heemskerckstraat 27-c, 1964 EC Heemskerk.
Contact
Telefoon: 0251 265555 (KlantContactCentrum RKZ)

Klachten

Kinderen worden door de huisarts verwezen met klachten van het verliezen van urine en/of ontlasting. Hetzij nadat ze zindelijk zijn geweest of omdat ze niet goed zindelijk zijn geworden of daar problemen mee hebben.

 

Daarnaast kunnen het klachten betreffen als bedplassen, het overdag niet goed droog zijn, terugkerende urineweginfecties of blaasontstekingen of heel frequent moeten plassen met plotselinge drang.

 

Maar ook klachten van verlies van ontlasting , obstipatie, buikpijn, pijn bij poepen en/of niet goed kunnen ophouden kunnen redenen zijn voor het maken van een afspraak.

Kind centraal 

Kinderen en ouders kunnen worden geholpen om het probleem gezamenlijk en op een juiste manier aan te pakken. De taken voor ouder en kind worden verdeeld, waarbij uw kind centraal staat en de ouders meer de rol van coach gaan vervullen.  

                                                          

De BilBaas en de BlaasBaas poli  is een samenwerking tussen het Rode Kruis Ziekenhuis en Het Kruispunt en  vindt plaats op de Locatie van Het Kruispunt, het multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek in Heemskerk. De kinderartsen  kijken samen met de bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen naar uw kind en het plas of poepprobleem.  

Wat gebeurt er? 

Op de BilBaas en de BlaasBaaspoli worden de kinderen eerst gezien door de kinderarts om te horen wat de klachten zijn, wat er al aan is gedaan en of er een medische oorzaak aan ten grondslag kan liggen.

 

Gelijktijdig of erna wordt uw kind gezien door de geregistreerd bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen met deze problematiek.  

 

Uw kind wordt gemeten, gewogen en lichamelijk onderzocht. Er wordt uitleg gegeven over de problematiek.  Bij blaasproblemen wordt er een onderzoek gedaan naar de manier van uitplassen en daarna gekeken met een echo of de blaas goed leeg is.

 

Soms is het nodig om een echo van de nieren en de blaas te laten maken om onderliggende afwijkingen te kunnen opsporen. Dit echo onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het RKZ nadat daarvoor een aanvraag door de kinderarts is gedaan.

 

Het kan zijn dat het kind verder gaat met behandeling bij de bekkenfysiotherapeut met Het KakkkieMakkie behandelprogramma of dat het kind verder wordt begeleid door de kinderarts als er geen behandeling door de bekkenfysiotherapeut nodig is.                                                          

Hoe is het geregeld?

Voor een afspraak bij de BilBaas en  BlaasBaaspoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

 

U kunt dan bellen naar het KlantContactCentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) op telefoonnummer : 0251-265555. U vraagt dan naar de Bilbaas/Blaasbaaspoli (van de poli Kindergeneeskunde) voor een afspraak. De poli zal ook vragen naar uw e-mailadres.

 

Vooraf aan het eerste bezoek aan de BilBaas en  BlaasBaaspoli ontvangt u als ouder per mail een inlogcode voor een site om vragen te beantwoorden, maar ook om plas- en vochtinnamelijsten en poepdagboeken bij te houden gedurende twee dagen.

 

Deze antwoorden en lijsten geven veel informatie over het verloop en de mogelijke oorzaak van de klachten en geeft vooraf al informatie over wat er aan de hand is.

 

De locatie waar de BilBaas en BlaasBaas poli wordt gehouden in Het Kruispunt,  de Maerten van Heemskerckstraat 27-c, 1964 EC Heemskerk.

 

www.rkz.nl/kindergeneeskunde

Paginaopties: