Ulnaropathie (zenuwstoornis onderarm)

Ulrnaropathie is een storing van de zenuwfunctie van de onderarm. Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen van pink en ringvinger. Daarnaast kunnen krachtsverlies in de hand, verminderde vaardigheid van de hand, pijn en krampen in de hand optreden. Deze folder geeft meer informatie over de aandoening.

 

Meer folders van Neurologie vindt u op rkz.nl/neurologie

Download folder

Paginaopties: