TOS of Doppleronderzoek

Op de afdeling KNF/Vaatlab wordt bij u het TOS-onderzoek vericht (Thoracic Outlet Syndrome onderzoek). Het onderzoek is gebaseerd op de verandering van toon bij geluidsgolven, het doppler-effekt. Daarom wordt dit onderzoek ook wel Doppler-onderzoek genoemd. Met behulp van een echo-signaal kan vrij nauwkeurig worden nagegaan of het bloed in het bloedvat in de juiste richting stroomt.

Download folder

Paginaopties: