Thoracoscopie: (kijk)operatie bij vocht tussen long- en borstvlies)

Een thoracoscopie wordt verricht indien er vocht tussen het longvlies en het borstvlies zit. De longarts kan door middel van dit onderzoek het longvlies en het borstvlies bekijken en biopten (weefselhapjes van het borstvlies) afnemen voor onderzoek. Lees meer in de folder. 

 

Meer folders van Longgeneeskunde vindt u op: rkz.nl/longgeneeskunde

Download folder

Paginaopties: