SSEP: onderzoek zenuwverbinding huid en hersenen

Via het SSEP-onderzoek (Somato Sensibel Evoked Potential) gaan we na of de zenuwverbinding tussen huid en hersenen intact is. Dit kan worden gemeten met behulp van meetelektroden. Deze folder geeft u informatie over dit onderzoek. 

Download folder

Paginaopties: