Slaaponderzoek (polygrafie): poliklinisch

In overleg met uw longarts is een slaapregistratie afgesproken. U mag thuis slapen. Het onderzoek vindt 's nachts plaats. We meten de ademhaling met snurken, het zuurstofgehalte van het bloed, het hartritme en de houding waarin u ligt. Zo stellen we vast of u lijdt aan het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Lees de folder voor meer informatie.

 

Meer folders van Longgeneeskunde vindt u op: rkz.nl/longgeneeskunde

Uitgebreide omschrijving

Over de behandeling van Slaapapneu is ook een video gemaakt door de afdeling Longgeneeskunde. Bekijk de video

Download folder

Paginaopties: