Sedatie op de Eerste Hulp

U krijgt op de afdeling Spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn.

De arts heeft met u besproken dat u naast pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u slaperig te maken. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie kan u zich beter ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Download folder

Paginaopties: