Quantitatief Sensorisch Testen (QST)

Er zal een onderzoek verricht worden dat bekend staat onder de naam
Quantitatief Sensorisch Testen (QST). QST maakt het mogelijk het informatie te verkrijgen over het functioneren van zenuwvezels die nodig zijn voor  het waarnemen van  pijn, warmte en koude. 

Download folder

Paginaopties: