Psychiatrie - 'Afdeling Psychiatrie'

Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Vaak zijn mensen in staat deze zonder professionele hulp op te lossen. Als de klachten niet afnemen en de psychische druk steeds groter wordt,is hulp nodig.

Soms zijn de problemen zo groot, dat iemand niet langer in de eigen omgeving kan blijven.

Behandeling in het ziekenhuis op afdeling psychiatrie is dan een mogelijkheid.

Download folder

Paginaopties: