Poliklinische Verrichtingen (PKV)

Uw specialist heeft u geadviseerd om een poliklinische (= zonder opname) ingreep te ondergaan. U heeft hiervoor een afspraak gemaakt. In onderstaande folder leest u meer hierover.

 

Meer folders van Chirurgie vindt u op rkz.nl/chirurgie

Download folder

Paginaopties: