Pijn bestrijden met opioïden

Uw behandelend arts zal uw pijn gaan bestrijden met opioïden. Dit zijn sterke werkende morfine-achtige pijnstillers. Deze informatie is bedoeld om U op de hoogte te brengen van de achtergronden, de gang van zaken en de bijwerkingen van deze behandeling.

Download folder

HD.90.1101-NL.pdf (pdf, 3 MB)

Paginaopties: