Operatie in dagbehandeling: richtlijnen

Besloten is dat u in dagbehandeling geopereerd zult worden. Wij vragen u de richtlijnen in deze folder van tevoren aandachtig door te lezen, evenals evenals de folder Anesthesiologie.Download folder

Paginaopties: