Onderzoek schildwachtklier bij borstkanker in het NWZ

Door uw behandelend arts is een schildwachtklierscintigram aangevraagd. In onderstaande folder leest u informatie over dit onderzoek en hoe u zich erop voorbereidt.

Download folder

Paginaopties: