Oncologie- Verpleegkundig evaluatiegesprek dagbehandeling Oncologie

Het evaluatiegesprek is een eenmalig gesprek met de oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling oncologie.

Het gesprek vindt plaats wanneer u op de dagbehandeling oncologie bent voor uw laatste behandeling.

Lees onderstaande folder voor meer informatie

Download folder

Paginaopties: