Oncologie - 'Afdeling Oncologie'

Nadat het behandelplan is vastgesteld, wordt u door de specialist op de afdeling dagbehandeling oncologie aangemeld. U krijgt een afspraak voor een voorlichtingsgesprek dat ongeveer een uur in beslag zal nemen. Het doel van dit gesprek is u uitleg te geven over de behandeling en over de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden.

Download folder

Paginaopties: