MEP (onderzoek zenuwverbinding)

Dit onderzoek dient om na te gaan of de zenuwverbinding tussen de hersenen en spieren intact is. Dit kan worden gemeten met behulp van meetelektroden. Deze elektroden worden aangebracht op de te onderzoeken spieren.

 

Meer folders van Neurologie vindt u op rkz.nl/neurologie

Download folder

Paginaopties: