Medisch dossier: afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze folder geeft u uitgebreid uitleg over de afspraken die over uw medische gegevens.

Overige informatie

Let op! Per leeftijdscategorie verschilt het recht op inzage:

 

  • Vanaf 16 jaar: recht op inzage.
  • Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ouders toestemming van hun kinderen nodig voor inzage.
  • Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien.

Download folder

Paginaopties: