Laparoscopische (via een kijkoperatie) sterilisatie

Je hebt gekozen voor een laparoscopische sterilisatie. In deze folder krijg je informatie over:

  •  voorbereiding op de sterilisatie
  • opname
  • weer thuis
  • wanneer contact opnemen
  • wat je moet weten na de operatie

Er is een aparte folder ‘Informatie voor vrouwen die een sterilisatie overwegen’. Daarin staat informatie over de voor- en nadelen van een sterilisatie en de verschillende methoden.

Download folder

Paginaopties: