Lage bloeddruk: orthostatische hypotensie en postprandiale hypotensie bij ouderen

Veel ouderen hebben last van duizeligheid. Dit uit zich door verschillende klachten, van zich niet lekker of licht in  het hoofd voelen, tot onzekerheid bij het opstaan en lopen en angst om te vallen. Een belangrijke oorzaak van deze klachten heeft te maken een lage bloeddruk (hypothensie). In deze folder leest u hier meer over.

 

Meer folders van Geriatrie vindt u op rkz.nl/geriatrie

 

Download folder

Paginaopties: