Iontoforese

Iontoforese is een behandeling waarbij door de huid een pijnstillend medicijn wordt toegediend door middel van een elektrisch veld (zwakstroom) met als doel de medicatie zo dicht mogelijk bij het aangedane lichaamsdeel toe te dienen.

Download folder

Iontoforese (pdf, 3 MB)

Paginaopties: