Hysteroscopische sterilisatie (Essure-sterilisatie)

Je hebt gekozen voor een hysteroscopische sterilisatie. In deze folder krijg je informatie over:

  • voorbereiding op de sterilisatie
  • opname
  • weer thuis
  • wanneer contact opnemen
  • wat je moet weten na de operatie


Er is een aparte folder ‘Informatie voor vrouwen die een sterilisatie overwegen. Daarin staat informatie over de voor- en nadelen van een sterilisatie en de verschillende methoden.

Download folder

Paginaopties: