Couveuse: uw kind in de couveuse

In deze folder  vindt u informatie over de gang van zaken als uw kind na de bevalling in een couveuse opgenomen moet worden. Uw kind verblijft dan op de Neonatologieafdeling, die deel uitmaakt van de Kinderafdeling.

Download folder

Paginaopties: