Carpaal Tunnel Syndroom: combinatieafspraak

U heeft een afspraak gemaakt voor de combinatie afspraak 'Carpaal Tunnel syndroom'.  Nadat er onderzoek verricht is naar uw klachten heeft u een afspraak met de neuroloog. De neuroloog stelt vragen over uw klachten, voert lichamelijk onderzoek uit en geeft de uitslagen van het onderzoek. In deze folder wordt informatie gegeven over het onderzoek dat bij deze combinatie afspraak hoort.

Meer folders van Neurologie vindt u op rkz.nl/neurologie

Download folder

Paginaopties: