Botversterkende medicijnen

U krijgt in overleg met uw behandelend arts botversterkende medicijnen. Een zeldzame maar ernstige bijwerking van botversterkende medicijnen is osteonecrose, ofwel beschadiging van het kaakbot. In deze folder vindt u hier meer uitleg over, en wat u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Download folder

Paginaopties: