Besnijdenis (circumcisie)

In overleg met uw  arts zal er bij u of uw kind een circumcisie (besnijdenis) worden verricht. Bij een circumcisie wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. Deze folder geeft u meer informatie over de ingreep.

Download folder

Paginaopties: