Arthroscopie (een kijkoperatie in een gewricht)'

Deze brochure geeft u de nodige informatie, wanneer de arts u een arthroscopie (kijkoperatie) voorstelt in verband met uw gewrichtsklachten.
Het is goed u te realiseren, dat bij het vaststellen van een aandoening, de situatie voor iedereen weer anders ligt. Deze brochure geeft niet meer dan een globaal overzicht van de gang van zaken rond een arthroscopie.

Meer folders van Orthopedie vindt u op rkz.nl/orthopedie

Download folder

Paginaopties: