24-uurszorg voor uw baby

Het is voor u als ouder, een grote omschakeling om nu thuis voor uw kind te gaan zorgen. Doordat u in het ziekenhuis opgenomen geweest bent, kunt u niet meer terugvallen op kraamhulp. Om zonder hulp van anderen uw baby dag en nacht te verzorgen, zoals u dit ook straks thuis gaat doen, bestaat er de mogelijkheid om van de 24-uurs zelfzorg gebruik te maken. Dit kan voor u misschien een fijne ervaring zijn. In deze folder leest u er meer over.

Download folder

Paginaopties: