Over de organisatie van de CNA-nazorg

Het CNA-nazorgloket is een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ), Heliomare, ViVa! Zorggroep, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en het Eerstelijns Neuro-Netwerk Midden-Kennemerland. Het loket is gevestigd in het RKZ.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over het ontstaan en de structuur van de CNA-nazorg in de regio Midden-Kennemerland.

  

Over ons

Het CNA-nazorgloket is een centraal orgaan in Midden-Kennemerland voor advies, informatie en begeleiding over zorg op het gebied van chronische neurologsiche aandoeningen. Lees verder

Waarom het CNA-nazorgloket?

Het CNA-nazorgloket is in 2011 van start gegaan als CVA-loket. De artsen en behandelaars van het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, ViVa! Zorggroep, de CVA-verpleegkundige, huisartsen en de patiëntenvereniging Samen Verder zijn samengebracht in een projectgroep om de inhoud van de nazorg aan CVA/TIA-patiënten en hun mantelzorgers beter vorm te geven. Dit heeft geleid tot het CVA-nazorgloket waarmee de dienstverlening aan cliënten en mantelzorgers wordt verbeterd. Vanwege het succes is de doelgroep vergroot naar meer chronisch neurologische aandoeningen. Lees verder

Samenwerkende zorginstanties en zorgketens in Midden-Kennemerland

In de regio Midden-Kennemerland werken zorgverleners en -instellingen samen om de zorg aan patiënten zo optimaal mogelijk te organiseren. Er worden onderlinge afspraken gemaakt over het afstemmen van de zorgverlening. Lees verder

Paginaopties: