Organisatorische eenheden

De zorgafdelingen in het Rode Kruis Ziekenhuis zijn gegroepeerd in drie clusters. Aan het hoofd van deze clusters staat een organisatorisch manager. Aan het hoofd van één of meer zorgafdelingen staat een afdelingsleider.
 

Een overzicht van de zorgclusters

  • Organisatorische eenheid 1 'Polikliniek, Ketenzorg en Vrouw/Moeder/Kind'
   Klantcontactcentrum, Revalidatie & Therapeutische diensten, Zorgassistenten, Patiëntentransport, Vrijwilligers, Psychiatrie, Psychologie, Kindergeneeskunde, Gynaecologie & Verloskunde, Kraamcentrum, Apotheek.
   Organisatorisch manager: mw. C. Beentjes

 

  • Organisatorische eenheid 2 'Beschouwend'
   Neurologie, Interne geneeskunde, Acute opnameafdeling (AOA), Beddencoördinator, Cardiologie, Longgeneeskunde, Oogheelkunde, Dagbehandeling Oncologie, Dagbehandeling Interne, Functieafdeling, Radiologie, Klinisch chemisch laboratorium.
   Organisatorisch manager:
   dhr. F. Schut

 

  • Organisatorische eenheid 3 'Snijdend'
   Chirurgie, Plastische chirurgie, Urologie, Orthopedie, Keel- neus- en oorgeneeskunde (KNO), Mond- kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), Neurochirurgie, Brandwondencentrum (BWC), Centrale sterilistatieafdeling (CSA), Pijnpoli, Poliklinische verrichtingen (PKV), Anesthesiologie, Intensivisten, Intensive Care, Pre-operatieve poli, Spoedeisende eerste hulp (SEH), Operatiekamers (OK), Dagbehandeling.  
   Organisatorisch manager
   : dhr. R. Koëter

 

Meer informatie over de verschillende afdelingen vindt u bij de informatie over de Specialismen