EMSB (Emergency Management of Severe Burns)

EMSB staat voor Emergency Management of Severe Burns. Deze cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse Brandwondenstichting in samenwerking met de drie Nederlandse brandwondencentra (Brandwondencentrum Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis en Martini Ziekenhuis) en het Ministerie van Defensie.

 

Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt een verwijzing naar één van de drie brandwondencentra. Voor patiënten is het van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de opvang van traumapatiënten bezighouden, ook opgeleid zijn in de opvang van brandwondenslachtoffers.

 

EMSB is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en (eerste)hulpverleners die met brandwonden te maken hebben. De docenten van EMSB zijn brandwondartsen en -verpleegkundigen uit de drie brandwondencentra en het Ministerie van Defensie. De studenten wordt geleerd hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens het ABC-protocol opgevangen en behandeld moeten worden. Ook over de grens wordt de opleiding EMSB aangeboden. In landen zoals België, Australië en Nieuw Zeeland worden artsen en verpleegkundigen opgeleid volgens de Nederlandse protocollen op het gebied van brandwondenzorg.

 

EMSB bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Theoretisch kader: inzicht in de medische aspecten van acute brandwondenzorg;
  • Interactieve casusbesprekingen;
  • Theoretisch examen;
  • Praktijkoefeningen: met vijf skill-stations worden onder begeleiding van deskundigen de noodzakelijke praktische vaardigheden geoefend. Praktische toepassing van de leerstof vindt plaats tijdens simulaties met Lotuspatiënten;
  • Praktijkexamen: de behandeling van een gesimuleerd ongeval.

 

Voor meer informatie over de opleidingen en cursussen van Brandwondencentrum Beverwijk kunt u contact opnemen met 0251-265220.

Paginaopties: