Zorg en behandeling

Uw huisarts constateert bij u symptomen die kunnen wijzen op een vorm van kanker. Dat is verontrustend nieuws, maar niets staat nog vast. De huisarts verwijst u daarom naar het RKZ om de verschijnselen verder te laten onderzoeken.

Het Zorgpad

Binnen het specialisme Oncologie (geneeskunde die zich bezighoudt met kanker) werken verschillende artsen en andere zorgverleners samen als één team. 

 

Zij werken aan de hand van een Zorgpad: het totale zorg- en behandelproces van een patiënt waarin stap voor stap staat beschreven wat er gebeurt vanaf de verwijzing door de huisarts in de fasen van onderzoek, behandeling en nazorg. Lees verder: de Zorgpaden

Contactpersoon

Binnen het ziekenhuis krijgt u een eigen contactpersoon toegewezen, bijvoorbeeld uw casemanager of oncologieverpleegkundige. Deze neemt het zorgpad met u door en is bereid al uw vragen te beantwoorden. Lees verder: uw contactpersoon terecht.