Wachttijden

Uitleg

  • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
    De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
    Peildatum: 10 juli 2017
  • Wachttijden poliklinieken:
    Het aantal weken vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment u terecht kunt op de polikliniek.
    Peildatum: 08-08-2017

Polikliniek Borstcentrum

Wachttijd polikliniek: 0. weken

 

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft ook een speciaal spreekuur over borst(besparende) operaties bij borstkanker: het Oncoplastisch spreekuur

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciale, uitgebreideĀ website over de behandeling en zorg voor mensen met borstkanker en andere borstaandoeningen. Kijk op RKZ.nl/borstaandoeningen