Officiële instanties

U heeft altijd het recht om met uw klacht naar officiële instanties buiten het ziekenhuis te gaan. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. De instanties zijn:  

 

De Inspecteur van Gezondheidszorg voor Noord-Holland

Orlyplein 141 - 151

Postbus 20584

1001 NN  AMSTERDAM

Tel.nr.: 020- 5 80 01 00  

 

Het College voor Medisch Tuchtrecht in Eerste Aanleg

Parnassusweg 220

1076 AV  AMSTERDAM

Tel.nr.: 020- 54 12 111

 

Officier van Justitie

Arrondisementsparket

Simon de Vrieshof 1

2019 HA  HAARLEM

Tel.nr.: 023-888 3000  

 

Bijstand

U kunt zich laten bijstaan door:

 

 • Een advocaat of een rechtswinkel
 • Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Kennemerland
  Kruisweg 875A
  2132 CA  HOOFDDORP
  Tel.nr.: 023-555 47 64 / 023-562 71 26
 • Juridisch Loket Haarlem
  Stationsplein 70
  Postbus 2252
  2002 CG  HAARLEM
  Tel.nr.: 0900 - 8020
 • Juridisch Loket Alkmaar
  Noorderkade 118-120
  Postbus 9329
  1800 GH  ALKMAAR
  Tel.nr.: 0900-8020

Paginaopties: