RKZ kiest voor nieuw besturingsmodel

RKZ slagvaardiger met driehoofdig collegiaal bestuur

18 december 2014 - Op 16 december jongstleden heeft de Raad van Toezicht van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) twee nieuwe bestuurders benoemd. Doranne Hilarius (rechts op de foto) treedt aan tot de Raad van Bestuur als bestuurder Medische Zaken; Caroline Beentjes als bestuurder Operationele Zaken. Jeroen van Roon blijft voorzitter van dit nieuw driehoofdig collegiaal bestuur.

“De Raad van Bestuur kan met het nieuw besturingsmodel slagvaardiger te werk gaan waardoor de kwaliteit van zorg nog beter gewaarborgd is,” aldus voorzitter Jeroen van Roon van het RKZ. 

 

De drie bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle onderdelen van het ziekenhuis. Daarbij is de voorzitter verantwoordelijk voor strategie, zorgverkoop, allianties, financiën en ondersteunende diensten en voor het tot stand komen van de besluitvorming. De bestuurder Medische Zaken is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. De bestuurder Operationele Zaken is verantwoordelijk voor optimale zorgprocessen en kostenbeheersing in het zorgproces.

 

Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Verscherpte focus op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

De Raad van Toezicht heeft voor Hilarius als nieuwe Medische Bestuurder gekozen vanwege haar ruime zorginhoudelijke kennis, haar medisch specialistische ervaring en haar ervaring met veranderingsprocessen binnen een complexe ziekenhuisorganisatie.

 

Bovendien is zij zeer betrokken geweest bij kwaliteit en veiligheid in de zorg. In 2011 is zij gepromoveerd op door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg.

 

Hilarius is vanaf 2006 werkzaam als ziekenhuisapotheker in het RKZ. Deze functie heeft zij altijd gecombineerd met diverse nevenfuncties zoals het vicevoorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf. Naast haar bestuurlijke rol blijft Hilarius twee dagen per week actief als ziekenhuisapotheker.

Optimalisering en kostenbeheersing van zorgprocessen

Caroline Beentjes heeft sinds 2012 als Organisatorisch Manager de leiding gehad over diverse specialismen en afdelingen van het RKZ, zoals de poliklinieken, het Klant Contact Centrum, Psychiatrie, Gynaecologie & Verloskunde en de ketenzorg.

 

De Raad van Toezicht heeft voor Beentjes als nieuwe bestuurder Operationele Zaken gekozen vanwege haar analytische inslag, haar daadkrachtige aanpak en haar ruime ervaring met optimalisering en kostenbeheersing van zorgprocessen.

 

In 2013 is zij onder meer verantwoordelijk geweest voor de reorganisatie van de poliklinieken. Deze herinrichting heeft een aanzienlijke kostenbesparing voor het ziekenhuis opgeleverd en tegelijkertijd de dienstverlening richting de patiënt verbeterd. Beentjes is naast Bedrijfskundige, ook Biochemica.

 

Het RKZ is verheugd dat Hilarius en Beentjes de Raad van Bestuur komen versterken.

Paginaopties: