Nieuwe uitdaging Jeroen van Roon, voorzitter RvB

22 september 2015

Nu het ziekenhuis financieel weer solide is en op eigen kracht verder kan als algemeen ziekenhuis voor de IJmondregio, met Zorg van de Zaak als investeerder en partner, heeft Jeroen van Roon besloten een nieuwe uitdaging te aanvaarden als bestuurder van het OLVG in Amsterdam. Dit betekent dat hij per 1 december as. af zal treden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Rob Becker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis en van Zorg van de Zaak: “Wij vinden het jammer dat Jeroen vertrekt, maar respecteren zijn keuze. Jeroen heeft arbodienstverlener Zorg van de Zaak in huis gehaald als investeerder en strategisch partner. Hij heeft daarmee het ziekenhuis niet alleen een stevige financiële uitgangspositie gegeven, maar ook het eerste ondernemende ziekenhuis geformeerd waarin artsen stemgerechtigd aandeelhouder zijn en een belangrijke stem hebben bij grote strategische beslissingen.”

 

Medebestuurders Doranne Hilarius en Caroline Beentjes: “Wij zijn Jeroen erkentelijk voor wat hij voor het ziekenhuis heeft betekend de afgelopen 3,5 jaar. Hij heeft ons huis door een zware crisis geloodst, financieel weer op orde gebracht en voorbereid voor een krachtige eigenstandige positie in de veranderende zorgmarkt.“

 

Van Roon blijft tot 30 november as. in functie als bestuursvoorzitter. Het ziekenhuis zal zo snel mogelijk een geschikte opvolger benoemen.

Paginaopties: